R.Hejret - O službě

Milí přátelé, protože si myslím, že radostných scědectví o Božím jednání v naší službě není nikdy dost, přidávám jedno takové z předminulého týdne.

Byl jsem vedením polygrafické školy ve Velkém Poříčí požádán, abych k nim přijel na besedu s pamětníkem holocaustu, který přežil pobyt v koncentračním táboře Gross-Rosen. A to ze dvou důvodů. Za prvé, Velkým Poříčím byli v únoru 1945 hnáni pochodem smrti vězňové právě z KT Gross-Rosen; za druhé, ředitel polygrafické školy se rozhodl, že si tuto událost se studenty připomenou a vyhlásil maturitní téma pro grafické obory  „Pochod smrti z KT Gross-Rosen“. Začal jsem tedy pátrat mezi „svými“ pamětníky a brzy zjistil, že v Praze bydlící pan doktor Toman Brod, filosof, historik a žijící sdvědek hrůz vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, prošel i zmíněným Gross-Rosenem.

A protože jsme právě s panem Brodem připravovali jeho veřejné vystoupení v Karlových Varech, kde jsme
si připomínali 75. výročí tzv. křišťálové noci, nebylo nic jednoduššího, než se ho zeptat, zda by se mnou do Velkého Poříčí nezajel. A on souhlasil.

Když jsme se tedy 27. listopadu objevili ve Velkém Poříčí, čekala na nás plná aula studentů. Původně byla beseda určena pouze maturitnímu ročníku, ale když se o ní dozvěděli třeťáci, „vydupali“ si, že tam chtějí být také. Přišlo jich nakonce kolem jednoho sta. Kromě studentů byli také pozváni významní představitelé regionálního kulturního života.
Pan Toman Brod byl neskutečný! Hodinu a půl hovořil bez použití mikrofonu a v celém sále bylo naprosté ticho. Na konci přednášky mnohým tekly po tvářích slzy a pan Brod sklidil obrovský potlesk. Mohl jsem začátek i konec besedy moderovat, ale skoro jsem nemohl dojetím mluvit. Ta atmosféra byla zcela výjimečná. Na závěr se rozproudila živá diskuse, při níž dával pan Brod zcela zasvěcené odpovědi a pravdivý výklad dějin v kontextu. I po oficiálním ukončení se kolem pana Broda tvořily hloučky živě diskutujících studentů, nešlo je od něho odtrhnout. Studenti si ještě stačili „rozebrat“ přes padesát výtisků Slova z Jeruzaléma.

Když jsme potom seděli u kávy, dějepisářka, která mne na školu pozvala, a s kterou spolupracuji již třetím rokem, mi řekla zhruba toto: „Pane Hejrete, Vy ani nevíte, co jste všechno spustil tím, že jste s námi začal spolupracovat. Ještě Vám o tom napíšu dopis, ale nyní alespoň to řeknu, že se mi zcela změnil život a přehodnotila jsem své názory a hodnoty.“

Totiž, co vše se stalo – první přednášku jsem na této škole měl v prosinci 2010, a to díky koordinaci a začínající spolupráci s Petrem Adame, tamním kazatelem sboru CASD. Potom jsem na té škole byl ještě asi pětkrát a vloni jsem je zapojil do soutěžního projektu Cemach, ve kterém přednáším o moderním Státu Izrael. Díky neskutečnému nasazení učitelek i žáků se tato škola nesmazatelně zapsala do povědomí pořadatelů soutěže Cemach a jedna ze zúčastněných studentek obsadila ve výtvarné sekci soutěže druhé, tedy výherní místo. A nejen to, všechna jejich výtvarná díla se líbila na izraelské ambasádě natolik, že se rozhodli ocenit nejen tuto studentku, ale i obě zaangažované učitelky. Všechny pak letos v létě strávily týden v Izraeli a zemí i lidmi byly naprosto uneseny. Očividně se jich tam dotkl Bůh. Byly dokonce pozvány na slavnostní  večeři s novým izraelským velvyslancem v ČR Gary Korenem, kde jim pan velvyslanec osobně poděkoval a slíbil, že bude ve spolupráci s touto školou rozhodně pokračovat. Svůj slib splnil a na škole již uskutečnil velmi zajímavou a informačně cennou besedu.

Vizte zde: http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/studentum-se-otevrel-novy-pohled-na-izrael-20131129.html

Jsem z toho naprosto nadšený a vidím, jaká je to milost, že můžeme chodit do škol s poselstvím pravdy. Petr Adame mi také sdělil, že za celou školu se intenzivně čtyři roky modlí, a nyní on, jako lektor etických dílen, po období, kdy mu házeli jako křesťanovi klacky pod nohy, má diář doslova přeplněný přednáškami, jaký je o ně zájem. Naše modlitby jsou vyslýchány!
A jeden postřeh závěrem. Když jsem se s panem Tomanem Brodem bavil cestou z přednášky, nemohlo mi ujít jeho několikanásobné ujištění o tom, že za Adolfem Hitlerem stála ochraňující moc duchovního temna, která se snažila zničit nejen židovský národ, ale spolu s ním celou civilizaci…      RH

Vytisknout E-mail