Teen Challenge

Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem, kteří mají problém se závislostí na

drogách, alkoholu, automatech atd. Vznikla v 50. letech v New Yorku a v současnosti je rozšířena v devadesáti čtyřech zemích

světa.

V roce 1994 začala působit také v České republice, kde je budována na stejných základech jako práce Teen Challenge ve světě,

kde má již šedesátiletou tradici.

Teen Challenge je službou církve společnosti.  Zahrnuje komplexní pomoc lidem s problémy, které ovládají jejich životy. Její

program je založen na biblických principech.

Teen Challenge je jeden z nejstarších, největších a nejúspěšnějších programů svého druhu na světě. Pomáhá především (ale

nejen) mladým lidem najít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím, nenávistí, drogami a alkoholem.

Program Teen Challenge zahrnuje:

1) Prevenci na základních a středních školách, včetně učilišť, kde se mluví o nebezpečí zneužívání drog. Prevence probíhají

formou interaktivních besed. Součástí besed jsou příběhy absolventů léčebných programů.

2) Vzdělávání pedagogů, vychovatelů a široké veřejnosti

3)  Pravidelná a systematická práce se závislými na ulicích

4)  Seznámení  rodičů s problémy, které jsou spojeny se zneužíváním návykových látek

5)  Řadu dalších aktivit

O tom, jak Teen Challenge začalo, se lze dočíst v knize Davida Wilkersona „Dýka a kříž“ nebo je možné navštívit webové

stránky www.teenchallenge.cz.

Vytisknout E-mail