Úvodem

Milí přátelé,
právě se nacházíte na stránkách sboru Dobrá zpráva, Praha – Štěrboholy.

Jsme křesťané, obyčejní lidé s neobyčejným svědectvím o živém Bohu, který je stvořitelem nebe i země. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3/16)

A právě o tuto nevšední zkušenost se s vámi toužíme podělit.

Bohoslužby

jste srdečně zváni, ať věříte či nikoli.
Čeká vás moderní křesťanská muzika,
Slovo z Bible, příhody ze života,
dětská besídka, přátelské prostředí
a občerstvení.

Dotaz?

Dotaz?Chcete se zeptat na cokoli týkající se Bible a křesťanství